Setninger for stripen

Jeg er stinkene! Skal jeg vasker meg i morgen? Ja, jeg synes det er god ide.
Au fy fæn! Det er veldig kaldt!
Jeg er så sexy i morgen 😀
Hvor mye øl ha jeg i går? Det er en veldig pen jente i kjøkken!
Ha ha. Du var veldig drukket i går!
Hun skal vaske mine glassene 😀
Han tro jeg skal vaske sin glassene! Men jeg skal går til min kjæreste.
Dra til helvete! (male) Hva? Oh! Ses i kveld!

stein-cartoon1

Norwegian language email

This is an email to my Norwegian language teacher Kate. If you spot any errors, please lemme know 😀


Hallo!
Jeg kjøpt for Stein på stein i går.

Jeg følt veldig merkelig siste torsdag. Jeg hadde 30 mg codeine for host. Jeg skal ikke ta codeine på tirsdag! Corolina fortalte meg å ha løk te, men jeg tror jeg vil ha ingen venner med det. Heldigvis min host er ikke her nå.

Ses i tirsdag 😀


Translation courtesy of Lasse Olsen 😀

Jeg kjøpte Stein på Stein i går.

Jeg følte meg veldig merkelig sist torsdag. Jeg hadde 30 mg codeine for hoste. Jeg skal ikke ta codeine på tirsdag. Corolina fortalge meg å ha løk te, men jeg tror jeg ikke vil ha noen venner etter det. Heldigvis er min hoste borte nå.

Funny-3