Norwegian language email

This is an email to my Norwegian language teacher Kate. If you spot any errors, please lemme know 🙂


Hallo!
Jeg kjøpt for Stein på stein i går.

Jeg følt veldig merkelig siste torsdag. Jeg hadde 30 mg codeine for host. Jeg skal ikke ta codeine på tirsdag! Corolina fortalte meg å ha løk te, men jeg tror jeg vil ha ingen venner med det. Heldigvis min host er ikke her nå.

Ses i tirsdag 🙂


Translation courtesy of Lasse Olsen 🙂

Jeg kjøpte Stein på Stein i går.

Jeg følte meg veldig merkelig sist torsdag. Jeg hadde 30 mg codeine for hoste. Jeg skal ikke ta codeine på tirsdag. Corolina fortalge meg å ha løk te, men jeg tror jeg ikke vil ha noen venner etter det. Heldigvis er min hoste borte nå.

Funny-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *