Setninger for stripen

Jeg er stinkene! Skal jeg vasker meg i morgen? Ja, jeg synes det er god ide.
Au fy fæn! Det er veldig kaldt!
Jeg er så sexy i morgen 😀
Hvor mye øl ha jeg i går? Det er en veldig pen jente i kjøkken!
Ha ha. Du var veldig drukket i går!
Hun skal vaske mine glassene 😀
Han tro jeg skal vaske sin glassene! Men jeg skal går til min kjæreste.
Dra til helvete! (male) Hva? Oh! Ses i kveld!

stein-cartoon1

Norwegian language email

This is an email to my Norwegian language teacher Kate. If you spot any errors, please lemme know 😀


Hallo!
Jeg kjøpt for Stein på stein i går.

Jeg følt veldig merkelig siste torsdag. Jeg hadde 30 mg codeine for host. Jeg skal ikke ta codeine på tirsdag! Corolina fortalte meg å ha løk te, men jeg tror jeg vil ha ingen venner med det. Heldigvis min host er ikke her nå.

Ses i tirsdag 😀


Translation courtesy of Lasse Olsen 😀

Jeg kjøpte Stein på Stein i går.

Jeg følte meg veldig merkelig sist torsdag. Jeg hadde 30 mg codeine for hoste. Jeg skal ikke ta codeine på tirsdag. Corolina fortalge meg å ha løk te, men jeg tror jeg ikke vil ha noen venner etter det. Heldigvis er min hoste borte nå.

Funny-3

Finnair linux

So apparently Finnair uses Redhat linux to power its entertainment system. This was both amusing in a nerdy kind of way and infuriating as heck when you want to get your quick fix of movie watching. Thankfully Marte had provided me with some movies to watch on my phone before leaving 😀

finnair-linux