Norwegian language homework

14 setninger med disse adverbene … opp, hjemme, ned, inne, ut, oppe, inn, hit, hjem, dit, her, inne, der, ute.

I’m not sure how to use “inne” in a sentence at this stage.

  1. Jeg skal går opp gate til hjem
  2. Vi sitter ned parken
  3. Jeg skal ut i morgen
  4. Kom hit!
  5. Jeg sitter på stol i hjemme
  6. Hva er dit?
  7. Hun er ikke her
  8. Han skal går der
  9. Vi skal går ute med to venner

Things I needed to learn to do this.

opp = up (direction); oppe = upstairs
ut = out; ute = outside
hjem = when you are not at home
hjemme = when you are at home

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *