Pronomen test 1

The bold sections were originally empty and filled in by me. Same drill as normal. If you see any problems, lemme know please 🙂

First sentence

Jeg har en ganske stor familie i hjemlandet mitt. Familien min liker å reise, og to av brødrene mine har allerede besøkt meg her i Norge. Brødrene mine bodde hos meg, og de likte godt området i nærheten av hybalen min. Etter eksamen kommer også foreldrene mine for å møte meg her i Oslo. Jeg gleder meg veldig til å få besøk av dem. Jeg liker meg i Oslo, men jeg savner faren min og mora mi. Foreldrene mine skal bo på hotell i sentrum av Oslo. Jeg har allerede vist brødrene mine byen. Derfor vet jeg nå hvilke steder jeg kan vise foreledrene mine.

Second sentence

Hun har en ganske stor familie i hjemlandet sitt. Familien hennes liker å reise, og to av brødrene hennes har allerede besøkt hennes her i Norge. Brødrene hennes bodde hos henne, og de likte godt området i nærheten av hybelen hennes. Etter eksamen kommer også foreldrene hennes for å møte hennes her i Oslo. Hun gleder seg veldig til å få besøk av dem. Hun liker seg godt i Oslo, men hun savner faren sin og mora si. Foreldrene hennes skal bo på hotell i sentrum av Oslo. Hun har alerede vist brødrene sine byen. Derfor vet hun nå hvilke steder hun kan vise foreldrene sine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *